Erkenning van de vzw Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon (KVNS)

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
21 jun 2012
Productnummer
2012-043

De Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedenschoon (KVNS) is al sinds 1994 erkend als regionale vereniging, maar probeert al enkele jaren om erkend te worden als gewestelijk thematische milieuvereniging. Het ontwerpoordeel van de Vlaamse administratie wordt op basis van het Erkenningsbesluit voorgelegd aan de Minaraad. Net als in 2010 herhaalt de Minaraad dat de KVNS, op basis van de zijn feitelijke historiek, als een natuurvereniging bestempeld kan worden. Maar niettemin onderschrijft de Raad het negatieve oordeel van het departement Leefmilieu over de erkenningsaanvraag van de KVNS als gewestelijk thematische vereniging op basis van formele gronden.

De Minaraad keurde het briefadvies unaniem goed.

Downloads

Briefadvies erkenningsaanvraag KVNS

Download (grootte: 38.0 KB, type: application/pdf)