17 okt 2012

Rondetafelgesprek over NME en EDO

Oriëntatiemoment Vergroening van de economie

Samenvatting

Datum: 17 okt 2012
Tijd: 14:00 tot 17:00 uur

Doelstelling:

Het opzet is nieuwe inzichten uit te wisselen tussen wetenschappelijke onderzoekers en het maatschappelijke middenveld en eventueel te komen tot nieuwe inzichten over Natuur en Milieueducatie (NME), inclusief Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO), leren leren, gedragsbeïnvloeding en systeeminnovatie, die kunnen leiden tot concrete beleidsaanbevelingen op korte, middellange en lange termijn.

De academici die hun deelname bevestigden zijn Peter Van Petegem (UA), Katrien Van Poeck (KUL) en Jef Peeters (KHL).

De volgende vragen komen zeker aan bod:

 1. Waar spitst het wetenschappelijk onderzoek inzake NME (EDO incl.) zich momenteel op toe?
 2. Welke rol is er weg gelegd voor NME in een Westerse regio zoals Vlaanderen waar competitief individualisme en verplicht grenzeloos consumeren/genieten sterk gepromoot worden?
 3. Hoe kan NME meehelpen om oplossingen te vinden voor de grote maatschappelijke uitdagingen zoals het behoud van ecosysteemdiensten, het bestrijden van biodiversiteitsverlies en klimaatsverandering, het omgaan met de grenzen van de materialen- en energievoorziening? Hoe komt dit aan bod?
 4. Kan de digitalisering de kloof dichten tussen het menselijk brein en de natuur. Zo ja, hoe kan de NME-sector daarop inspelen?
 5. Wie beïnvloedt ons gedrag en hoe kunnen we daar op inspelen? Hoe zetten we de stap van zachte duurzaamheid naar harde duurzaamheid, van sensibilisering naar structuurverandering (gedragsbegeleiding), van rationele naar emotionele systemen?
 6. Volstaan de huidige sociale instrumenten (zoals NME) om de ambitieuze maatschappelijke uitdagingen te realiseren? Welke concrete beleidsaanbevelingen zou de PWC NME op korte en middellange termijn moeten formuleren opdat de NME-sector zijn taak terdege kan opnemen?

Agendapunten

 • Verwelkoming

  Spreker(s): Paul Stryckers, CVN/voorzitter PWC NME

  Tijd: 14:00 tot 14:10u