17 mei 2018

Werkzaamheden Steunpunt “Duurzaam Materialenbeheer in een circulaire economie"

Oriëntatiemoment Materialen

Samenvatting

Datum: 17 mei 2018
Tijd: 11:00 tot 13:00 uur

Doelstelling:

Tijdens deze hoorzitting gaven vertegenwoordigers van het Steunpunt Circulaire Economie toelichting bij de reeds uitgevoerde en nog geplande werkzaamheden. Aansluitend traden zij hierover in dialoog met de deelnemers. 

Van 2012 tot 2016 ondersteunde de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM het Steunpunt Duurzaam Materialenbeheer SuMMa. SuMMa onderzocht de rol die het beleid kan en moet spelen in de transitie naar Duurzaam Materialenbeheer. Eind juni 2016 eindigde de eerste erkenningstermijn van dit steunpunt. Om de kennisnoden inzake deze transitie ook de komende jaren in te vullen, heeft de Vlaamse Regering ervoor gekozen om voor de periode 2017-2021 opnieuw gebruik te maken van een vergelijkbaar steunpunt, i.c. het Steunpunt “Duurzaam Materialenbeheer in een Circulaire Economie” of kortweg het Steunpunt "Circulaire Economie".

Dit steunpunt is nu ongeveer een jaar actief, de eerste resultaten liggen voor; ook is er nu een uitgekristalliseerd beeld beschikbaar van de programmatie. 

 

Coördinator
: Naam Pieter Noens
: Functie Adjunct van de directeur (duurzame ontwikkeling)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres Pieter.Noens@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 34

Agendapunten

 • Algemene toelichting over het Steunpunt

  Spreker(s): Prof. dr. ir. Karel Van Acker , Steunpunt Circulaire Economie / KU Leuven Materials Research Centre

  Prof. dr. ir. Karel Van Acker, steunpuntpromotor, zal het steunpunt in algemene zin toelichten: de context, de algemene en specifieke doelstellingen van het steunpunt, ... .

  Tijd: 11:00 tot 11:15u

 • Toelichting over het onderzoeksprogramma en eerste resultaten

  Spreker(s): Luc Alaerts , Steunpunt Circulaire Economie / KU Leuven Materials Research Centre

  Luc Alaerts, steunpuntmanager, zal het onderzoeksprogramma meer in detail toelichten. Hij zoomt hierbij in op enkele eerste resultaten van lopende onderzoeksactiviteiten (o.a. over het te ontwikkelen meetinstrument voor de circulaire economie en de afgewerkte korte-termijnopdrachten van 2017). Ook geeft Luc toelichting bij de geplande korte-termijnopdrachten voor 2018.

  Tijd: 11:15 tot 11:35u

 • Meten van de circulaire economie en de impact op het klimaat

  Spreker(s): John Wante , OVAM

  John Wante, Hoofd van de Dienst Beleidsinnovatie van OVAM, zal toelichting geven bij recente inzichten over het meten van de circulaire economie en de impact op het klimaat.

  Tijd: 11:35 tot 12:00u

 • Ruimte voor bespreking (vragen)

  Tijd: 12:00 tot 13:00u