25 jan 2013

Komt de weg vrij voor alternatieve brandstoffen in Europa? en de energieprioriteiten op de radar van het Ierse EU-voorzitterschap

Oriëntatiemoment Klimaat en Energie

Samenvatting

Datum: 25 jan 2013
Tijd: 09:30 tot 13:30 uur

iCalplaats de gebeurtenis in je agenda

Doelstelling:

De Europese Commissie benadrukt in haar “Witboek Transport” het belang om de olieafhankelijkheid van transport te doorbreken. De Europese Commissie publiceerde een strategie om alternatieve brandstoffen in Europa te promoten. Ook stelt de Commissie een verdere uitbouw van gestandaardiseerde energie-infrastructuur voor deze brandstoffen voor. Lidstaten investeren niet in de infrastructuur omdat er onvoldoende voertuigen rijden op deze brandstoffen, fabrikanten verkopen deze voertuigen niet aan concurrerende prijzen omdat er onvoldoende vraag naar is en consumenten kopen de voertuigen niet want de tank/oplaadinfrastructuur ontbreekt.

Directoraat-Generaal Mobiliteit en Vervoer van de Europese Commissie zal haar visie tot 2020 en verder rond de marktontwikkeling van alternatieve motorbrandstoffen en bijhorende Europese acties voorstellen. De infosessie informeert u ook over het Commissievoorstel tot wijziging van de richtlijnen rond hernieuwbare energie en brandstofkwaliteit. Biobrandstoffen op basis van afval en cellulose krijgen zo voorrang op biobrandstoffen uit landbouwteelten. Verder komen de visies van verschillende Vlaamse stakeholders aan bod.

Kortom dit evenement voedt u met kennis en stof tot nadenken over de energieprioriteiten
onder het Ierse EU-voorzitterschap en de uitdagingen voor een versnelde introductie van alternatieve brandstoffen.

Agendapunten

 • Ontvangst en registratie

  Tijd: 09:30 tot 10:00u

 • Welkom en introductie

  Tijd: 10:00 tot 10:10u

 • Welke energieprioriteiten serveert het Ierse EU-voorzitterschap

  Spreker(s): Jan Haers, Vlaams Energieagentschap, VVPV

  Tijd: 10:10 tot 10:35u

 • European strategy for alternative fuels

  Spreker(s): Antonio Tricas, Directoraat-Generaal Mobiliteit en Vervoer, Europese Commissie

  Tijd: 10:35 tot 11:00u

 • Vlaamse visie rond alternatieve brandstoffen

  Spreker(s): nog te bevestigen

  Tijd: 11:00 tot 11:25u

 • Paneldebat met Vlaamse stakeholders

  Tijd: 11:25 tot 12:20u

 • Conclusies

  Tijd: 12:20 tot 12:30u

 • Netwerkinglunch

  Tijd: 12:30 tot 13:30u