Developing open space in peri-urban areas

Oriëntatienota Biodiversiteit

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) organiseerde de internationale conferentie 'Green Works!' in Brugge op 12 tot 13 oktober 2010. Het evenement was een side-event van het Belgische EU-voorzitterschap. De centrale thema's van de conferentie waren de ontwikkeling van open ruimte in peri-urbane gebieden en de waarde van groene investeringen, met daarbij telkens de klemtoon op het aspect 'biodiversiteit'. Jan Verheeke, secretaris van de Minaraad leidde de conferentie in op 12 oktober door het breder kade van de conferentie te schetsen.

Samenvatting

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) organiseerde de internationale conferentie 'Green Works!' in Brugge op 12 tot 13 oktober 2010. Het evenement was een side-event van het Belgische EU-voorzitterschap. De centrale thema's van de conferentie waren de ontwikkeling van open ruimte in peri-urbane gebieden en de waarde van groene investeringen, met daarbij telkens de klemtoon op het aspect 'biodiversiteit'. Jan Verheeke, secretaris van de Minaraad leidde de conferentie in op 12 oktober door het breder kade van de conferentie te schetsen.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Downloads