Optimalisatie van de omgevingshandhaving (met SERV)

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
27 jun 2022
Productnummer
2022-009

Minister Zuhal Demir vroeg de Minaraad, de SERV en de SARO om advies over een decreet tot optimalisatie van de omgevingshandhaving. Om dit ontwerpdecreet te motiveren, werd in de regeringsnota verwezen naar de vaststellingen betreffende de vervuiling met PFOS in Zwijndrecht en naar de werkzaamheden van de onderzoekscommissie PFAS-PFOS in het Vlaams Parlement. Daarnaast bevat het ontwerpdecreet ook enkele aanpassingen ter verbetering van de wetgevingskwaliteit.

De Minaraad en de SERV hebben gezamenlijk een briefadvies uitgebracht over de optimalisatie van de omgevingshandhaving. Hierin laten ze zich positief uit over de optimalisatievoorstellen van het ontwerpdecreet. Wel merken ze op dat het verband met de conclusies van de PFAS-PFOS-commissie niet helemaal duidelijk is. 

Een belangrijk onderscheid is dat tussen de functie van toezicht en de functie van strafrechtelijke of bestuurlijke opsporing. Toezichthouders hebben vaststellingsbevoegdheid en betredingsrecht, terwijl personen die zich inlaten met de opsporing bv. verhoorrecht hebben in het kader van het onderzoek. Een wijzigingsvoorstel zou er nu in bestaan dat de ‘toezichthouders’, voor de milieumisdrijven waarvoor ze vaststellingsbevoegdheid hebben, nu ook de bevoegdheid zouden krijgen om de vermoedelijke overtreder te verhoren, nadat een proces-verbaal is opgesteld. De Raden kunnen zich hiermee verenigen op voorwaarde dat dit er niet zou toe leiden dat toezichthouders hun toezichtrechten zouden gaan aanwenden met een strafrechtelijke finaliteit. 

De Raden gaan ook in op het wijzigingsvoorstel tot invoering van een kentekenaansprakelijkheid: de eigenaar van het voertuig dat ingezet wordt bij een misdrijf, wordt geacht de dader ervan te zijn, tot bewijs van het tegendeel. Dit vermoeden van schuld zou nu toepasselijk worden bij onwettig crossen in natuurgebied, bij sluikstorten, bij jachtmisdrijven of bij weigering tot identiteitscontrole. De Raden staan hierachter, maar vragen of vaststellingen inzake onwettige captatie uit oppervlaktewater niet meegenomen moeten worden in deze regeling. Het komt immers voor dat zo’n aanhangwagen-met-watertank “geparkeerd” staat te pompen zonder dat er een verantwoordelijke bij te bekennen is. In dat geval is de nummerplaat op de aanhangwagen het enige waar de toezichthouder mee verder kan om de overtreder te vinden.

 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11


Downloads

Briefadvies Optimalisatie van de omgevingshandhaving

Download (grootte: 299.8 KB, type: application/pdf)