31 jan 2019

Nieuwjaarsdrink 2019

Oriëntatiemoment Andere thema's

Samenvatting

Datum: 31 jan 2019
Tijd: 12:00 tot 13:30 uur

Doelstelling:

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde de Minaraad, na zijn eerste raadszitting van het werkjaar, zijn nieuwjaarsdrink – een uitgelezen netwerkmoment voor wie omgaat in de wereld van het omgevingsbeleid.

De nieuwe voorzitter van de Minaraad, dhr. Pieter Verbeek (ABVV), bracht in een korte toespraak zijn visie op het aankomende werkjaar, dat immers ook een verkiezingsjaar is. De Minaraad is als een zeilschip dat zich tijdens dit jaar kan wagen op nieuwe zeeën. 2019 biedt immers kansen om zich als adviesraad te bezinnen en de werking te heroriënteren. Inhoudelijk betekent dit dat nagedacht moet worden over omgevingsbeleid als instrument en voorwaarde voor de klimaat-, materialen- en ruimtelijke transities waar onze maatschappij voor staat. Procedureel betekent dit onder meer dat het voor de Minaraad belangrijk wordt meerdere jaren vooruit te kijken en vooruit te plannen.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Agendapunten