Jaarprogramma

Op basis van zijn rollend meerjarenprogramma (2020-2024) en op basis van de beleidsvoornemens van de minister heeft de Minaraad zijn jaarprogramma 2023 vastgesteld, met een inschatting van de adviesvragen die verwacht kunnen worden in dit werkjaar, en een vooruitblik op de eigen studie-, kennis- en netwerkactiviteiten die complementair hieraan zullen ontplooid worden.

Download