Nieuw

Decretale grondslag

door admin — Laatste wijziging: 03 mei 2017 13:13
De Minaraad is een strategische adviesraad van het beleidsdomein Omgeving binnen de Vlaamse overheid.

Regelgevingsagenda

door Jurgen Sleewaegen — Laatste wijziging: 15 feb 2016 09:47
De vijfjaarlijkse beleidsnota's, de jaarlijkse beleidsbrieven evenals de regelgevingsagenda geven de plannen weer van de Vlaamse Regering inzake (onder meer) het milieubeleid. Deze documenten vormen mede de basis van de programmatie van de Minaraad.

Samenwerking

door admin — Laatste wijziging: 15 feb 2016 09:48
De Minaraad brengt met de SERV en de SALV regelmatig gezamenlijke adviezen uit over onderwerpen die raakvlakken hebben met meerdere beleidsdomeinen.

Werking

door admin — Laatste wijziging: 08 sep 2023 13:44
Binnen de Minaraad is er een levendige interactie tussen de plenaire adviesraad, het dagelijks bestuur, de commissies en het secretariaat.

Bibliotheek

door admin — Laatste wijziging: 02 jul 2013 16:13
De bibliotheek van de Minaraad bestaat sinds 1992 en bundelt informatie over alles wat met milieu en natuur te maken heeft.