Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Onderdelen
U bent hier: Home

Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad)

Vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld en onafhankelijke deskundigen treden er in overleg met elkaar over het milieubeleid in de brede zin van het woord. De adviezen en studies die voortkomen uit dit overleg worden bezorgd aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement.


De volgende raadszitting vindt plaats op 25 september 2014 - 11u


Conferentie LUCHTKWALITEIT 2014 - SAVE THE DATE!

De Minaraad organiseert in samenwerking met ARGUS en LNE een conferentie over luchtkwaliteit. De Conferentie Luchtkwaliteit 2014 vindt plaats in Brussel op vrijdag 5 december 2014. Sprekers zijn onder andere Joke Schauvliege,  Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw en Hans Bruyninckx, directeur Europees Milieuagentschap.

Na de keynotespeech van Hans  Bruyninckx zijn er vier inhoudelijke sessies, met name (1) over Monitoring, meting en modellering, (2) Kosten versus baten,  (3) Europees en Vlaams beleid en (4) succesvol lokaal beleid. Na elke sessie volgt een debat met een aantal experten en is er ruim tijd voor vragen uit de zaal.

Noteer alvast 5 december 2014 in uw agenda!

aankondiging conferentie luchtkwaliteit

 

LinkedIn