Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Onderdelen
U bent hier: Home

Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad)

Vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld en onafhankelijke deskundigen treden er in overleg met elkaar over het milieubeleid in de brede zin van het woord. De adviezen en studies die voortkomen uit dit overleg worden bezorgd aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement.


De volgende raadszitting vindt plaats op 11 september 2014 - 9u30


 De SAR MINARAAD zoekt:
RAADGEVER DUURZAME ONTWIKKELING (M/V)

Klik hier voor het vacaturebericht
Klik hier voor de functiebeschrijving


ADVIES IN DE KIJKER 

Multilateraal, Europees en Vlaams klimaatbeleid

Dit advies is het resultaat van een breed en intens overleg tussen de maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd in de Minaraad, en is gebaseerd op een uitvoerige oriëntatienota.

Klimaatbeleid is een belangrijk thema voor de leden van de Minaraad. Al sinds 2005 spreekt de Minaraad zich uit over het EU- en multilateraal klimaatbeleid in het kader van zijn halfjaarlijkse adviezen naar aanleiding van het EU-voorzitterschap. Sinds 2009 brengt de Minaraad jaarlijks een specifiek advies op eigen initiatief uit naar aanleiding van de VN-klimaattop.

De Minaraad formuleert in dit advies aanbevelingen voor de klimaattop in Lima (hoofdstuk 1), voor de EU-bijdrage aan het mondiale klimaatakkoord (hoofdstuk 2) en voor het klimaat- en energiebeleid in Vlaanderen (hoofdstuk 3). Tot slot, en nieuw t.o.v. de vorige adviezen, benadrukt de Minaraad in dit advies ook het belang van de lokale en maatschappelijke dynamiek rond klimaatbeleid die zich langzaam maar zeker ontwikkelt (hoofdstuk 4).

De nadruk in dit advies ligt op de voorbereiding van de EU-bijdrage aan het beoogde mondiale klimaatakkoord, zoals gevraagd in het Warschau stappenplan. Hiermee wordt de evolutie in de adviezenreeks sinds 2009, waarin de Minaraad steeds meer aandacht besteedt aan de rol van de EU in het multilaterale klimaatbeleid, verdergezet.

 Klik hier voor het advies.