Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Onderdelen
U bent hier: Home

Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad)

De Minaraad is de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie. Vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld en onafhankelijke deskundigen treden er in overleg met elkaar over het milieubeleid in de brede zin van het woord. De adviezen en studies die voortkomen uit dit overleg worden bezorgd aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement.


De volgende raadszitting vindt plaats op 24 april 2014 - 9u30Advies in de kijker
 

Preventieprogramma materiaal bewust bouwen in kringlopen 

De Minaraad vindt het voor advies voorgelegde ontwerp beleidsprogramma een stuk integraler dan zijn voorganger, maar vraagt om de twee vernieuwende thema’s, met name “dynamisch (ver)bouwen” en “Materiaalprestaties van gebouwen meten en verbeteren”, meer prioritair te stellen. 

Wat de materiaalprestaties aangaat, merkt de Raad wel op dat de ontwikkeling en toepassing van deze instrumenten de financiële haalbaarheid van bouwen nadelig zou kunnen beïnvloeden en vraagt om dit af te wegen tegen de baten.

Daarnaast vraagt de Raad om de opname van een zesde thema, met name “interactie met andere beleidsvelden” door te voeren, met als werkvelden “fiscaliteit optimaliseren”, “juister en efficiënter ruimtegebruik” en “voldoende organisatie en vorming voorzien”.  

Klik hier om het advies te downloaden.

 

LinkedIn
Nieuw
14 apr 2014 Nieuwsbrief:
Nieuwsbrief 2014|15
11 apr 2014 Advies:
Voorontwerp van besluit betreffende de landinrichting (met SALV)
07 apr 2014 Nieuwsbrief:
Nieuwsbrief 2014|14
31 mrt 2014 Nieuwsbrief:
Nieuwsbrief 2014|13
25 mrt 2014 Advies:
Actieplan energie-efficiëntie en gebouwrenovatie
24 mrt 2014 Nieuwsbrief:
Nieuwsbrief 2014|12
24 mrt 2014 Advies:
Preventieprogramma “Duurzaam materialenbeheer in de bouwsector 2014-2020”
17 mrt 2014 Nieuwsbrief:
Nieuwsbrief 2014|11