Kader en kansen voor flexibiliteit en energiegemeenschappen