03 sep 2020

CCU/S en waterstof in Vlaanderen en Nederland in het perspectief van een industriële transitie

Oriëntatiemoment Klimaat en Energie

Samenvatting

Datum: 03 sep 2020
Tijd: 14:00 tot 18:00 uur

Doelstelling:

Rekening houdende met Covid-19 en de huidige regels hieromtrent, organiseren we een hybride bijeenkomst in de Nederlandse Ambassade te Brussel, op donderdag 3 september 2020.

De Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad), Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) en de Nederlandse ambassade in België organiseren samen een event over (de mogelijkheden voor de technieken en bijhorende infrastructuur aangaande) CCU/S (Carbon Capture and Usage / Storage) en waterstof in zowel Vlaanderen als Nederland in het perspectief van een industriële transitie.

Het doel van de bijeenkomst is om een helder beeld te schetsen van de stand van zaken en om dieper in te gaan op de randvoorwaarden, hindernissen en opportuniteiten die nodig zijn voor een doordachte en kosten-efficiënte realisatie van concrete CCU/S- en waterstofprojecten in Vlaanderen en Nederland – in het kader van koolstofneutraliteit. De focus zal hierbij liggen op de industrie, Vlaams-Nederlandse samenwerkingsopportuniteiten en de ontwikkelingskansen vanwege het Europese niveau.

Stefanie Corens (Minaraad) en Folmer de Haan (Raad Leefomgeving en Infrastructuur) zullen de bijeenkomst modereren.

Locatie: Nederlandse ambassade - Kortenberglaan 4-10 - 1040 Brussel

Er zullen maximaal 50 personen fysiek toegelaten kunnen worden in de plenaire zaal van de ambassade. Voor de overige belangstellenden zullen we een live-stream verzorgen. Als de regels intussen veranderen, dan zullen wij ons programma uiteraard ook moeten aanpassen.

Logo NL-ambassade vs Rli en Minaraad 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Stefanie Corens Stefanie Corens
: Functie adviseur (klimaat- en energiebeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres stefanie.corens@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 32

Agendapunten

 • Opening bijeenkomst

  Spreker(s): Nederlandse ambassadeur, Nederlandse ambassade

  Tijd: 14:00 tot 14:05u

 • Introductie

  Spreker(s): Tomas Wyns, VUB

  Tijd: 14:05 tot 14:25u

 • Industrie: kansen en hindernissen in grensoverschrijdende samenwerking rond waterstof en CCU/S

  Spreker(s): Anton van Beek en Manfred van Vlierberghe

  Tijd: 14:25 tot 15:05u

 • Pauze

  Tijd: 15:05 tot 15:20u

 • Milieu-organisaties: randvoorwaarden voor beleid rondom waterstof en CCU/S

  Spreker(s): Michelle Prins (Natuur en Milieu) en Olivier Beys (BBL)

  Tijd: 15:20 tot 16:00u

 • Europees perspectief: mogelijkheden ter bevordering van grensoverschrijdende samenwerking

  Spreker(s): Sarah Nelen (Adjunct-hoofd van het kabinet van uitvoerend Vice-Voorzitter Timmermans), Europese Commissie

  Tijd: 16:00 tot 16:20u

 • Vragensessie

  Tijd: 16:20 tot 16:50u

 • Afsluiting

  Spreker(s): Jan Verheeke, secretaris SAR Minaraad

  Tijd: 16:50 tot 17:00u

 • Netwerkbijeenkomst (enkel voor de personen die fysiek aanwezig zijn)

  Tijd: 17:00 tot 18:00u

Inschrijven

Indien u wilt deelnemen aan dit evenement, vul dan het onderstaande formulier in. Heeft u een account, log dan in en klik bovenaan op de button "Inschrijven" dan wordt dit formulier automatisch ingevuld.

Heeft u geen account, vul dan hieronder uw gegevens in de voorziene velden in

Door in te schrijven verklaart u zich akkoord dat eventuele foto's genomen op het event worden weergegeven op onze website. Deze zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden.