22 apr 2020

Infomoment PFAS

Oriëntatiemoment Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Datum: 22 apr 2020
Tijd: 13:00 tot 18:00 uur

Doelstelling:

De Minaraad organiseert op 22 april 2020 een infosessie over PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen). Dit zijn door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen.

PFAS is een verzamelnaam voor zo’n 6000 verbindingen die worden gebruikt in onder meer teflon, waterafstotende kleding en blusschuim. In Nederland leidde de aanwezigheid van PFAS in de bodem tot een stagnatie bij grond-, weg, en waterbouw. Een tijdelijk handelingskader en de aanpassing ervan moest ruimte bieden voor grondverzet en baggerwerkzaamheden.

De doelstelling van dit infomoment is om een antwoord te geven op de talrijke vragen. Wat is PFAS? Wat zijn de risico’s in bodem, grondwater en waterbodem? Wordt het drinkwater aangetast? Hoe zit het met de menselijke gezondheid? Welke beleidsmaatregelen worden er voorzien op Europees vlak? Hoe is de situatie in Nederland en wat kunnen we eruit leren? Is er een Vlaams actieplan PFAS? Met welke knelpunten kampen de verschillende stakeholders? Welke beleidsaanbevelingen hebben zij?

Dit infomoment gaat door in het Herman Teirlinckgebouw - Havenlaan 88 - 1000 Brussel (klein auditorium - Toots Thielemans).


Het programma is nog in voorbereiding.

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (klimaat-, energie-, bodem- en afvalbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Agendapunten

 • Verwelkoming

  Spreker(s): Jan Verheeke, Secretaris Minaraad

  Tijd: 13:00 tot 13:05u

 • PFAS: wat, eigenschappen, toepassingen en toxiciteit. Europees en federaal beleidskader

  Spreker(s): Juan Piñeros Garcet, Chemicals Risk Management Unit, DG Environment

  Tijd: 13:05 tot 13:45u

 • Ervaringen en lessen uit Nederland

  Spreker(s): nog te bevestigen

  Tijd: 13:45 tot 14:25u

 • Beleidskader in Vlaanderen

  Spreker(s): Chris Lambert, Vlaamse Overheid - Departement Omgeving

  Tijd: 14:25 tot 14:35u

 • Pauze

  Tijd: 14:35 tot 15:00u

 • PFAS in bodem en grondwater - meetcampagne en beleid

  Spreker(s): Griet Van Gestel, OVAM

  Tijd: 15:00 tot 15:20u

 • PFAS in lucht en oppervlaktewater – metingen en beleid

  Spreker(s): Ann De Meester, VMM

  Tijd: 15:20 tot 15:40u

 • Kennis vanuit humane biomonitoring

  Spreker(s): Hans Reynders/Karen Van Campenhout, VPO, Departement Omgeving

  Tijd: 15:40 tot 16:00u

 • Aanbevelingen van belanghebbenden

  Spreker(s): Aquaflanders, Grondbank vzw, Essenscia, Gezondheidssector

  Tijd: 16:00 tot 16:50u

 • Conclusies door de dagvoorzitter

  Tijd: 16:50 tot 17:00u

 • Netwerkreceptie

  Tijd: 17:00 tot 18:00u

Inschrijven

Indien u wilt deelnemen aan dit evenement, vul dan het onderstaande formulier in. Heeft u een account, log dan in en klik bovenaan op de button "Inschrijven" dan wordt dit formulier automatisch ingevuld.

Heeft u geen account, vul dan hieronder uw gegevens in de voorziene velden in

Door in te schrijven verklaart u zich akkoord dat eventuele foto's genomen op het event worden weergegeven op onze website. Deze zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden.