Aanpassingen aan het verbod op het gebruik van warrelnetten en kieuwnetten Home