Voorlopige erkenning van het Regionaal Landschap Zuid-Hageland

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
23 sep 2010

Op 21 mei 2008 werd het Regionaal Landschap Zuid-Hageland officieel opgericht, met 9 participerende gemeenten, de provincie Vlaams-Brabant en lokale verenigingen voor natuurbehoud, toerisme, landbouw en jacht. Het Regionaal Landschap Zuid-Hageland diende deze zomer een aanvraag in tot voorlopige erkenning.

De Minaraad stelt vast dat het regionaal landschap voldoet aan alle criteria die vermeld worden in het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998 inzake de voorlopige en definitieve erkenning van regionale landschappen (“Erkenningsbesluit”).

De Raad erkent dat het regionaal landschap reeds veel inspanningen geleverd heeft en succesvol is in de volwaardige uitbouw van een regionaal landschap. De Minaraad adviseert daarom positief over de aanvraag tot voorlopige erkenning van het Regionaal Landschap Zuid-Hageland. De Minaraad wijst wel op het relatief grote aandeel van vertegenwoordigers van lokale overheden in de Algemene Vergadering. Een evenwichtige inspraak- en taakverdeling zal extra bewaakt moeten worden.

De Minaraad keurde het advies unaniem goed.

Downloads

Voorlopige erkenning van het Regionaal Landschap Zuid-Hageland

Download (grootte: 96.6 KB, type: application/pdf)