Voorlopige erkenning van het Regionaal Landschap Rivierenland

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
02 sep 2010

Op 3 juli 2008 werd het Regionaal landschap Rivierenland officieel opgericht, met 12 participerende gemeenten, de provincie Antwerpen en lokale verenigingen voor natuurbehoud, toerisme, landbouw en jacht. Het Regionaal Landschap Rivierenland diende deze zomer een aanvraag in tot voorlopige erkenning.

De Minaraad stelt vast dat het Regionaal Landschap voldoet aan alle criteria die vermeld worden in het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998 inzake de voorlopige en definitieve erkenning van regionale landschappen (“Erkenningsbesluit”). De Raad erkent dat het regionaal landschap reeds veel inspanningen geleverd heeft en succesvol is in de volwaardige uitbouw van een regionaal landschap. De Minaraad adviseert daarom positief over de aanvraag tot voorlopige erkenning van het regionaal landschap Rivierenlandschap. Hij wijst wel op het grote aandeel van vertegenwoordigers van erkende verenigingen voor landbouw, toerisme en wildbeheer in de Algemene Vergadering. De evenwichtige inspraak- en taakverdeling moeten daarom extra bewaakt worden.

De Minaraad keurde het advies unaniem goed.

Downloads

Advies voorlopige erkenning RL Rivierenland

Download (grootte: 99.8 KB, type: application/pdf)