Tweede uitbreiding, fusie, toegankelijkheidsregeling van erkend natuurreservaat E-295 ‘Schupleer-Vuilvoort’ te Vorselaar en Herentals (provincie Antwerpen)

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
16 okt 2013

Op 6 september 2013 ontving de Minaraad de adviesvraag betreffende de tweede uitbreiding, fusie en toegankelijkheidsregeling van het erkend natuurreservaat Schupleer-Vuilvoort gelegen in Vorselaar en Herentals (provincie Antwerpen). De Minaraad besloot echter begin 2013 om niet meer te adviseren over erkenningen/uitbreidingen van reservaten omdat deze adviesvragen niet voldoende aansluiten bij de strategische taakstelling van de Minaraad.

De partners in de Raad erkennen wel het belang van het reservatenstatuut en wijzen hierop in een brief als antwoord op de adviesvraag. Ze stellen daarnaast enkele verbeterpunten voor omtrent het beheer in reservaten en de aan reservaten verbonden procedures en hun wettelijke verankering; dit in het licht van de instandhoudingsdoelstellingen. Deze aanbevelingen vindt u ook terug in het Minaraad advies over de beleidsinstrumenten van natuur en bos in functie van de instandhoudingsdoelstellingen (advies 2012|77). De partners in de Raad merken op dat het beheer voor dit natuurreservaat voldoende is afgestemd op de instandhoudingsdoelstellingen bepaald voor deze speciale beschermingszone.

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie Adjunct van de directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40


Downloads

Tweede uitbreiding, fusie en toegankelijkheidsregeling van erkend natuurreservaat E-295 ‘Schupleer-Vuilvoort’ te Vorselaar en Herentals (provincie Antwerpen)

Download application/pdf 22.8 KB