Tweede uitbreiding van erkend natuurreservaat E-226 Bronnengebied Tongeren te Tongeren, Kortessem en Hoeselt (provincie Limburg)

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
16 okt 2013

Op 11 september 2013 ontving de Minaraad de adviesvraag betreffende de tweede uitbreiding van het erkend natuurreservaat Bronnengebied Tongeren gelegen in Tongeren, Kortessem en Hoeselt (provincie Limburg). De Minaraad besloot echter begin 2013 om niet meer te adviseren over erkenningen/uitbreidingen van reservaten omdat deze adviesvragen niet voldoende aansluiten bij de strategische taakstelling van de Minaraad.

De partners in de Raad erkennen wel het belang van het reservatenstatuut en wijzen hierop in een brief als antwoord op de adviesvraag. Ze stellen daarnaast enkele verbeterpunten voor omtrent het beheer in reservaten en de aan reservaten verbonden procedures en hun wettelijke verankering; dit in het licht van de instandhoudingsdoelstellingen. Deze aanbevelingen vindt u ook terug in het Minaraad advies over de beleidsinstrumenten van natuur en bos in functie van de instandhoudingsdoelstellingen (advies 2012|77). De partners in de Raad merken op dat het beheer voor dit natuurreservaat voldoende is afgestemd op de instandhoudingsdoelstellingen bepaald voor deze speciale beschermingszone.

Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV) merkt op dat onvoldoende aandacht geschonken wordt aan het afstemmen van het beheer in het natuurreservaat en de omliggende beheervormen, in casu het uitgebreid wildbeheerplan (UWBP). HVV pleit ervoor dat jacht als onderdeel van een totaal beheer mogelijk zou zijn.

Boerenbond stelt dat het niet duidelijk is of er wel voldoende afgestemd is op de IHD, gelet op de bemerkingen van ANB over de streefbeelden van een aantal percelen. Boerenbond stelt dan ook dat de erkenning enkel kan gebeuren indien de streefbeelden  gericht worden op het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen voor het betreffende SBZ-gebied.

Natuurpunt merkt op dat er bij de opmaak van het tweede uitbreidingsdossier Bronnengebied Tongeren nog geen rapporten waren rond de IHD-doelstellingen, waardoor er geen rekening gehouden kan worden met deze doelstellingen.

Downloads

Tweede uitbreiding van erkend natuurreservaat E-226 Bronnengebied Tongeren te Tongeren, Kortessem en Hoeselt (provincie Limburg)

Download application/pdf 34.1 KB