Toegankelijkheidsregeling van het erkende natuurreservaat E-002 ‘Molsbroek’ te Lokeren

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
14 dec 2016

Op 10 november 2016 ontving de Minaraad de adviesvraag betreffende de toegankelijkheidsregeling van het erkend natuurreservaat “Molsbroek”.

De adviesvraag gebeurt in uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (“Natuurdecreet”) en het besluit van de Vlaamse regering van 27 juni 2003 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen en houdende toekenning van subsidies (“Reservatenbesluit”). 

Het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos is voorwaardelijk gunstig. De Minaraad heeft geen bijkomende noemenswaardige opmerkingen.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie Adjunct van de directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Downloads

Toegankelijkheidsregeling van het erkende natuurreservaat E-002 ‘Molsbroek’ te Lokeren

Download application/pdf 149.8 KB