Jacht vogelrijk gebied WBE Generale Vrije Polders

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
12 mrt 2009

Artikel 6 van het Jachtvoorwaardenbesluit voorziet de opschorting van de jacht in vogelrijke gebieden tussen 15 november en eind februari. Jacht is wel toegestaan indien de lokale actoren - in gezamenlijk overleg of afzonderlijk - maatregelen voorstellen om de verstoring van de populaties watervogels te vermijden. Deze voorstellen moeten eerst aan de Minaraad voorgelegd worden.

De Raad ontving in februari een niet-consensus voorstel om te jagen in het vogelrijk gebied Wildbeheerseenheid (WBE) Generale Vrije Polders. De handleiding van ANB om de voorstellen gelijkvormig op te maken, is echter nog niet officieel goedgekeurd.

Daarom achtte de Raad het niet wenselijk om een volwaardig advies uit te brengen. De Raad wenst opnieuw advies te geven na de nodige aanpassingen en na de publicatie van het ministerieel besluit dat een wettelijke basis moet geven aan de handleiding. De Minaraad vraagt de betrokken actoren wel om de standpunten van alle betrokken groepen kenbaar te maken.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Downloads

Briefadvies over Jacht vogelrijk gebied WBE Generale Vrije Polders

Download (grootte: 42.2 KB, type: application/pdf)