Het niet-consensusvoorstel inzake de jacht in vogelrijke gebieden – WBE Generale Vrije Polders

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
17 dec 2009

Artikel 6 van het Jachtvoorwaardenbesluit voorziet de opschorting van de jacht in vogelrijke gebieden tussen 15 november en eind februari. Jacht is wel toegestaan indien de lokale actoren - in gezamenlijk overleg of afzonderlijk - maatregelen voorstellen om de verstoring van de populaties te beschermen watervogels te vermijden. Deze voorstellen moeten eerst aan de Minaraad voorgelegd worden.

Begin 2009 ontving de Minaraad al een eerste maal een niet-consensusvoorstel van de wildbeheerseenheid (WBE) Generale Vrije Polder. Toen adviseerde de Raad negatief omdat het om een niet-consensus ging en omdat de handleiding van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) om de voorstellen gelijkvormig op te maken, nog niet officieel goedgekeurd was. Ondertussen is dat laatste een feit.

Op zich genomen beoordeelt de Minaraad het door de WBE opgemaakte, uitgebreide voorstel als relatief goed onderbouwd en qua inhoud plausibel. De Raad kan zich daarom in beginsel verenigen met de gedane voorstellen. De Minaraad beveelt de Vlaamse Regering aan om het ANB opdracht te gegeven om op korte termijn na te gaan welke partners de geformuleerde voorstellen nu effectief onderschrijven. Op die basis kan er dan door de minister een beslissing genomen worden.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Downloads

Advies over het niet-consensusvoorstel inzake de jacht in vogelrijke gebieden – WBE Generale Vrije Polders

Download (grootte: 109.0 KB, type: application/pdf)