Evaluatie werking regionale landschappen 2008

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
10 sep 2009

Elk jaar vraagt de afdeling Natuur en Bos (ANB) aan de Minaraad om hun evaluatieverslag over de werking van de regionale landschappen te adviseren. Net als de voorbije jaren dringt de Raad er bij de Vlaamse Regering op aan om het instrument regionale landschappen grondig te evalueren en bij te sturen. De Minaraad stelt vast dat het ANB inspanningen geleverd heeft om meer eenvormigheid na te streven in de evaluatieverslagen en doet enkele suggesties om de uniformiteit nog te verhogen. Vooral de beoordelingswijze verdient daarbij de nodige aandacht. De Raad vraagt het ANB om de aanbevelingen van de adviesorganen ook sneller door te sturen naar de regionale landschappen. Een algemeen aandachtspunt voor de regionale landschappen betreft de toepassing van de wet op de overheidsopdrachten: de aanbestedingscriteria moeten verfijnd worden.

De regionale landschappen Houtland (RLH), Ijzer & Polder (RLIJ&P), Zenne, Zuun en Zoniën (RLZZZ), Noord-Hageland (RLNH), Groene Corridor (RLGC), Haspengouw en Voeren (RLHV) en Kempen & Maasland (RLKM) krijgen een positief advies voor het werkingsjaar 2008, de regionale landschappen Lage Kempen (RLLK) en West-Vlaamse Heuvels (RLWH) krijgen een voorwaardelijk positief advies en de regionale landschappen Meetjesland (RLM), Vlaamse Ardennen (RLVA) en Dijleland (RLD) krijgen een negatief advies.

Downloads

Advies over de evaluatie werking regionale landschappen 2008

Download (grootte: 186.7 KB, type: application/pdf)