Erkenningsaanvraag vzw Vogelbescherming Vlaanderen als gewestelijke ledenvereniging

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
27 mei 2010

Het Erkenningenbesluit voor milieu- en natuurverenigingen voorziet subsidies voor “gewestelijke koepels”, “gewestelijke ledenverenigingen” en “gewestelijke thematische verenigingen”, “regionale verenigingen” en, weliswaar onrechtstreeks, voor “streekverenigingen”. Verenigingen kunnen daar aanspraak op maken door een erkenningsdossier in te dienen bij de Vlaamse administratie. Op basis van de beoordeling van de administratie en het advies van de Minaraad, keurt de Vlaamse minister van Leefmilieu en Natuur het dossier al dan niet goed.

De vzw Vogelbescherming Vlaanderen zet zich in voor de bescherming, het behoud, het welzijn, het statuut, het leefgebied en de studie van iedere in het wild levende vogelsoort die voorkomt in het werkingsgebied. De vereniging is al erkend als een gewestelijk thematische vereniging, maar diende dit jaar een erkenningsaanvraag in om voortaan als gewestelijke ledenvereniging erkend te worden.

Omdat de vzw Vogelbescherming Vlaanderen niet voldoet aan alle vereisten van het Erkenningenbesluit, adviseert de Vlaamse administratie negatief over de erkenningsaanvraag. De Minaraad deelt deze mening.

In de marge van het advies vraagt de Raad wel meer transparantie en verduidelijking over de wijze waarop de Vlaamse administratie de erkenningsvoorwaarden interpreteert en toepast.

De Minaraad keurde het advies unaniem goed.

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59


Downloads

Advies over de erkenningsaanvraag van Vogelbescherming Vlaanderen

Download (grootte: 86.1 KB, type: application/pdf)