Erkenning van het privaat natuurreservaat E-467 “Tienbunders” te Zoutleeuw

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
22 nov 2018

Op 12 september 2018 ontving de Minaraad de adviesvraag betreffende de erkenning van het privaat natuurreservaat E-467Tienbunders” te Zoutleeuw. 

De Minaraad stelt dat in de Raad werd beslist om over dergelijke dossiers geen advies uit te brengen, in lijn met het unaniem advies van de Minaraad 2012|77 van 25 oktober 2012, naar aanleiding van de evaluatie van de instrumenten van natuur- en bosbeleid in functie van instandhoudingsdoelstellingen (par. 49, alinea 2).  

De partners in de Minaraad wensen hierbij evenwel volgende bemerkingen naar voor te brengen. 

Landelijk Vlaanderen 

Landelijk Vlaanderen stelt dat door het wijzigingsdecreet 2014 er bij alle nieuwe erkenningen van reservaten of uitbreidingen sinds 2014 geen visiegebieden nog kunnen afgebakend worden en geen uitbreidingszones met voorkooprecht nog kunnen bepaald worden en dus ook niet voor dit reservaat. 

Landelijk Vlaanderen wijst op het feit dat het wijzigingsdecreet van 2014 in artikel 106 §2 tweede lid bepaalt dat in de drie jaar na de inwerkingtreding van artikel 88 de uitbreidingszones van bestaande erkende reservaten herafgebakend moeten worden en zo vastgesteld zijn door de VR. Artikel 106 is in werking getreden in 2014 en die bevestiging moest dan in 2017 van kracht zijn. Door de afwezigheid ervan zijn de geldigheid van de uitbreidingszone en de rechtsgevolgen ervan voor dit reservaat niet bevestigd.  

Boerenbond 

Boerenbond stelt dat in het kader van het gewijzigde Natuurdecreet geen nieuwe uitbreidingszones en visiegebieden of uitbreidingen aan bestaande uitbreidingszones en visiegebieden meer kunnen goedgekeurd worden.Boerenbond merkt daarnaast op dat ANB terecht adviseert terecht om de percelen gelegen in HAG uit het visiegebied te schrappen. 

Natuurpunt 

Natuurpunt stelt deze behandelde aanvraag tot erkenning als natuurreservaat werd ingediend volgens de wetgeving van het 'Natuurdecreet' (1997).Het dossier dient dan ook volgens diewetgevingafgehandeld te worden.  

Hubertus Vereniging Vlaanderen 

Hubertus Vereniging Vlaanderen vestigt in dit erkenningsdossier de aandacht op het ontbreken van inpassing van faunabeheer om zo tot een integraal natuurbeheerplan. Wij zijn van mening dat hier minimaal naar verwezen wordt en dat afstemming gebeurde met het faunabeheerplan van de omliggende WBE. 

Bij de ontheffingen opgenomen in dit dossier staan allerhanden afwijkingen opgenomen waaronder men jacht kan opnemen, echter duidelijke verwijzing ontbreekt, waar door interpreteren van de ontheffingen zeer moeilijk wordt. Jacht is een vorm van recreatief medegebruik, die tegelijkertijd een invulling geeft aan een breder ‘faunabeheer’ dat deel kan/moet uitmaken van een integraal natuurbeheer. Denken we hierbij maar aan de aanwezigheid van everzwijn, waarvan de faunabeheerzone in 2018 besliste om de schade hiervan op nul te houden. Impliciet wordt het beheer van deze dieren niet uitgesloten, doch invulling van dergelijk beheer ontbreekt. Daarnaast wordt in de ontheffingen vooreerst verwezen naar het ‘bestrijden’ van jachtwildsoorten, terwijl deze rechtsfiguur conform het Jachtdecreet maar kan toegepast worden als alle andere methoden niet werken. Jacht/faunabeheer is daar één vorm van en kan dan ook best als eerste worden aangesproken om op een duurzame manier de schade reeds te voorkomen. 

 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie Adjunct van de directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Downloads

Erkenning van het privaat natuurreservaat E-467 “Tienbunders” te Zoutleeuw

Download application/pdf 124.5 KB