Definitieve erkenning bosgroep Antwerpen Noord

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
17 dec 2009

Bosgroepen zijn duurzame samenwerkingsverbanden tussen bosbeheerders binnen een bepaald gebied om een rationeler bosbeheer mogelijk te maken. Bij de voorlopige en definitieve erkenning van die bosgroepen wordt de Minaraad om advies gevraagd. De Raad baseert zich daartoe op het evaluatieverslag van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Hij gaat in op de globale werking en controleert of de doelstellingen van het Bosdecreet nagekomen worden.

De Minaraad kan zich scharen achter de definitieve erkenning van de Bosgroep Antwerpen Noord, maar ook achter de aanbevelingen van het ANB. Deze hebben te maken met:

  1. de beheersbaarheid van de groei;
  2. de efficiënte inzet van de beschikbare arbeiders in functie van de juiste prioriteiten;
  3. het in rekening nemen van de instandhoudingsdoelstellingen, eenmaal deze vastgesteld zijn.

Op basis van de beschikbare stukken meent de Raad dat er in de toekomst meer aandacht moet besteed worden aan de publieke functies van het bos, zoals de ecologische en de sociale functie.

De Minaraad heeft in dit dossier dankbaar gebruik gemaakt van het verslag van het ANB, maar is desalniettemin van oordeel dat deze verslaggeving voor verbetering vatbaar is. De verslaggevers kunnen zich:

  1. op een duidelijker manier oriënteren op de doelstellingen van artikel 41bis van het Bosdecreet;
  2. meer toespitsen op een vergelijking tussen de bij de voorlopige erkenning vooropgestelde doelen en voornemens enerzijds en anderzijds de effectieve realisaties.
Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Downloads

Advies over de definitieve erkenning bosgroep Antwerpen Noord

Download (grootte: 121.6 KB, type: application/pdf)