Voorlopige erkenning van het Regionaal Landschap Schelde-Durme

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
04 feb 2009

De Raad bracht advies uit over de aanvraag tot voorlopige erkenning van het Regionaal Landschap Schelde-Durme (RLSD). Het werkingsgebied omvat de gemeenten Berlare, Dendermonde, Hamme, Laarne, Temse, Waasmunster, Wetteren, Wichelen en Zele. De Minaraad adviseert positief over de aanvraag tot voorlopige erkenning van het RLSD. De Raad erkent dat het RLSD reeds een grote stap heeft gezet in de volwaardige uitbouw van een regionaal landschap, kaderend binnen de krijtlijnen van het erkenningsbesluit. De Minaraad dringt er evenwel op aan dat het RLSD zijn statuten zo snel mogelijk in orde brengt met de gewijzigde samenstelling van zijn werkingsgebied.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Downloads

Voorlopige erkenning van het Regionaal Landschap Schelde-Durme

Download (grootte: 466.9 KB, type: application/pdf)